Słownik synonimów

abdykować synonimy

  • zrzec się